Administratie

Boekhouden

Behalve het voldoen aan wettelijke eisen, zal uw administratie erop gericht zijn u op een begrijpelijke wijze inzicht te geven over de stand van zaken. Accuraat, begrijpelijk, inzichtelijk en geschikt om te rapporteren aan derden.

Aan u de keuze. U levert alle bescheiden aan die wij in de boekhouding verwerken. U zorgt zelf voor de totaal of gedeeltelijke ingaven. Wij werpen daar een tweede blik op en doen de specifieke boekingen. U heeft zelf een boekhoud(st)er, maar kunt daarnaast op gezette tijden onze assistentie gebruiken.

Maand- kwartaalrapportage

Wij verzorgen u administratie en rapporteren u maandelijks over de voortgang binnen uw onderneming. Eventueel benodigde aangiften omzetbelasting en loonbelasting worden voor u verzorgd. U boekt uw gegevens zelf, wij verzorgen een maandelijkse rapportage. Alle mutaties worden door ons gecontroleerd.
> U bevind zich op, Administratie

NL l TR


copyright© 2012 Succes LTD